KWESTURA Milagnes 

*Czubuś* 

ur. 06.04.2013

Rodowód 

Przebadane serce i kręgosłup 

 

 

 

 

 

 

PASSION PEARL Tabiris Dogs 

* Mafinka *